Diecezja Warszawsko-Praska
Narodowa Dziękczynna Pielgrzymka do Rzymu – 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II - ZOSTANIE USTALONA NOWA DATA
17 maja 2020 roku

KEP informuje i przypomina o inicjatywie
Narodowej Dziękczynnej Pielgrzymki do Rzymu
w związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II.

W liście bp. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP czytamy:

(…)
W uzgodnieniu z ks. abp. Stanisławem Gądeckim, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, uprzejmie informuję o inicjatywie Narodowej Dziękczynnej Pielgrzymki do Rzymu, planowanej na dzień 17 maja 2020 r. Będzie ona gestem wdzięczności Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, w 100. rocznicę jego urodzin.

Założeniem przewodnim zorganizowania tego wydarzenia religijnego, jest modlitewne zjednoczenie Polaków w Wiecznym Mieście wokół osoby i dziedzictwa Papieża Polaka.

Informując o planowanym przedsięwzięciu, pragnę podkreślić, że jedynym wspólnym punktem pielgrzymki będzie Msza Święta pod przewodnictwem papieża Franciszka, w niedzielę 17 maja 2020 r., o godzinie 10.30, na Placu Świętego Piotra.

Swobodnej decyzji organizatorów grup pielgrzymkowych pozostawiane zostają kwestie dotyczące przejazdu, pobytu, czy nawiedzania miejsc sakralnych oraz turystycznych.

Diecezję Warszawsko-Praską w ramach pielgrzymki będzie reprezentował bp Marek Solarczyk.

Konferencja Episkopatu Polski, uzupełniając wcześniejsze informacje, prosi o podanie liczebności grup pielgrzymkowych z poszczególnych diecezji, które pragną wziąć udział w uroczystościach. Umożliwi to sekretariatowi KEP zwrócenie się do Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice celem zagwarantowania grupom pielgrzymkowym biletów wstępu na celebrację papieską w niedzielę, 17 maja br.

W związku z tym prosimy o przesłanie stosownych informacji o wyjeździe grup zorganizowanych, w nieprzekraczalnym terminie 21 marca 2020 roku, drogą e-mailową, na adres kurii (parafia, osoba odpowiedzialna za grupę, liczba uczestników).

Polecamy tę inicjatywę duszpasterskiej trosce Wielebnych Księży Proboszczów, moderatorów grup, ruchów, środowisk diecezjalnych i parafialnych.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 3.01.2020 o 13.27, akt. 3.05.2020 o 13.56