Diecezja Warszawsko-Praska
Sprawozdania za rok 2019

Przypominamy Wielebnym Księżom Proboszczom o obowiązku złożenia corocznych sprawozdań duszpasterskich i finansowych.

Proszę o dotrzymanie terminu 31 stycznia 2019 roku – na bazie sprawozdań parafialnych przygotowywane jest sprawozdanie diecezjalne dla Stolicy Apostolskiej.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć u Księdza Ekonoma, zaś duszpasterskie w sekretariacie Księdza Kanclerza.

Zwracamy uwagę Wielebnych Księży, że zmieniły się sprawozdania duszpasterskie dekanalne i parafialne. Wszystkie druki do pobrania z załączników.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 3.01.2020 o 10.09, akt. 3.01.2020 o 11.31
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.