diecezja.waw.pl/6727Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia
8 grudnia 2019 roku, kościół p. w. Ducha Świętego w Warszawie

Paulini zapraszają wiernych zaangażowanych w obronę życia dzieci nienarodzonych oraz wszystkich ludzi dobrej woli na uroczyste ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w kościele p.w. Ducha Świętego przy ulicy Długiej 3 na Starym Mieście w Warszawie w Uroczystość Niepokalanego Poczęci Najświętszej Maryi Panny (tj. w dniu 8 grudnia 2019r.) o godz.18.00.

Dokument został dodany dnia 27.11.2019 o 10.48