Diecezja Warszawsko-Praska
Konferencje rejonowe 2019 (foto)
14-15 listopada 2019 roku, WSDDWP

Synod Młodych oraz program duszpasterski na najbliższe lata były najważniejszymi tematami konferencji rejonowych Diecezji Warszawsko-Praskiej 2019. W spotkaniu, które odbyło się w budynku Seminarium na Tarchominie, wzięli udział biskupi oraz duchowieństwo z terenu całej diecezji. W sumie w zebraniu uczestniczyło ponad 300 kapłanów.

We wprowadzeniu biskup Romuald Kamiński mówił o właściwym podejściu i zaangażowaniu w codziennej pracy duszpasterskiej. Zwrócił uwagę na aktualne problemy w relacjach między kapłanami a wiernymi. Potrzebne jest prawdziwie ojcowskie towarzyszenie – ciche i pokorne – podkreślił ordynariusz diecezji.

Główna część tegorocznego spotkania duchowieństwa diecezji poświęcona była sprawom Synodu Młodych. Biskup Marek Solarczyk dziękował za zaangażowanie przy inauguracji oraz prace w parafiach i rejonach. Zaznaczył jednak, że jeszcze nie wszystkie wspólnoty parafialne w równym stopniu włączyły się w to wydarzenie. Biskup pomocniczy przedstawił harmonogram prac synodalnych, aż do zakończenia 18 września przyszłego roku. Sukcesem pierwszych tygodni trwania Synodu jest ankieta elektroniczna, w której wzięły udział 1072 osoby. Udzielone odpowiedzi będą stanowiły materiał przy opracowywaniu tekstów synodalnych. Podczas konferencji głos, który także zostanie włączony do dokumentacji Synodu, mogli zabrać kapłani pracując w kilku grupach nad kwestiami związanymi z duszpasterstwem młodzieży.

Ksiądz Tomasz Wielebski oraz ksiądz Michał Dziedzic prezentowali programy duszpasterskie na najbliższe lata. Ks. T. Wielebski przedstawiał program „Eucharystia daje życie” na lata 2019-2022 dla Kościoła w Polsce. Zachęcał do włączania wiernych świeckich w tworzenie przestrzeni duszpasterskiej. Lepszy jest efekt i większy udział, jeśli uczestnicy mogą program współtworzyć – podkreślił. Ks. M. Dziedzic mówił o ogólnopolskim programie formacyjnym dla młodzieży „Masz wiadomość” na lata 2019-2022. Diecezjalny duszpasterz młodych zauważył, że trwający w Diecezji Synod stwarza sprzyjające warunki do omawiania i realizacji postulatów dokumentu.

Najważniejsze w danej dziedzinie sprawy mogli zaprezentować także przedstawiciele wydziałów Kurii oraz innych jednostek o wymiarze diecezjalnym. Podczas konferencji był czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Na zakończenie biskup Romuald Kamiński podziękował za uczestnictwo w spotkaniu i omówił najistotniejsze wydarzenia dla Diecezji w przyszłym roku, którymi będą przygotowania, a następnie podziękowanie za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz obchody stulecia Cudu nad Wisłą.

fot. WSDDWP/ wsddwp.edu.pl

Galeria zdjęć
Dod. Jakub Troszyński 16.11.2019 o 15.37, akt. 16.11.2019 o 15.41