diecezja.waw.pl/6707Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Posiedzenie Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego
20 listopada 2019 roku, Kuria Biskupia, ul. Ratuszowa 5

Najbliższe spotkanie
Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego
odbędzie się w Kurii Biskupiej (ul. Ratuszowa 5),
20 listopada 2019 r., środa, o godz. 10.30.

Prosimy Księży Proboszczów o składanie pism, projektów, kosztorysów dotyczących remontów, inwestycji w świątyniach i innych obiektach parafialnych.

Wszelkie pomysły i zapytania budowlane proszę zgłaszać do:
Ks. kan. Grzegorz Kowalczyk
Dyrektor Wydziału Budowlanego
e-mail: gkowalczyk12@wp.pl

Dokument został dodany dnia 14.11.2019 o 20.53