Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. kan. Stanisław Nowakowski
Zmarł 8 listopada, pogrzeb 20 listopada 2019 roku

Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech informuje:

We piątek, 8 listopada 2019 roku,
w wieku 88 lat,
w 56. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p.
ks. kan. Stanisław Nowakowski

Duszpasterz Polaków przy Armii amerykańskiej w Niemczech,
szczególnie w rejonie Kaiserslautern,
oraz Polaków w innych miejscowościach: Saarbrücken, Mainz, Pirmasens

Uroczystości pogrzebowe w Polsce odbędą się
20 listopada 2019 roku
w kaplicy cmentarnej pw. Miłosierdzia Bożego
(ul. Korkowa 152, Warszawa-Marysin Wawerski)

Msza Święta pogrzebowa
o godz. 10.00;
po niej nastąpi złożenie ciała Zmarłego
w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wawerskim.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Stanisławowi swoje miłosierdzie!

Ks. Stanisław Nowakowski urodził się 8 maja 1931 roku w Warszawie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. W 1953 roku wstąpił do Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, w którym przebywał do 1955 roku. Z racji politycznych opuścił Polskę i przez Danię, gdzie otrzymał azyl polityczny, przeniósł się do Francji. Od 1960 roku kontynuował studia teologiczne w Polskim Seminarium w Paryżu, a dnia 21 marca 1964 przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Pierre Veuillot, arcybiskupa Paryża.

Po święceniach był wikariuszem w parafiach w Alzacji i Lotaryngii: Rouvroy, Wittenheim, Sochaux i Metz. Z racji, że posiadał azyl duński, nie został zatwierdzony przez władze francuskie na proboszcza polskiej parafii w Metz.

W listopadzie 1970 roku poprosił ks. prałata Juliusza Janusza, dziekana kapelanów polskich przy armii USA w Niemczech, o przyjęcie go do pracy duszpasterskiej. Od lipca 1971 roku został zamianowany kapelanem dla Polaków pracujących w oddziałach Wartowniczych i Technicznych w Kirchheimbolanden-Haide. Z racji choroby ks. Arkadiusza Tyczyńskiego, duszpasterza dla Polaków w Kaiserlautern, ks. Nowakowski często go zastępował i mu pomagał.

Z biegiem lat, z braku polskich kapłanów poszerzał się zakres pracy duszpasterskiej ks. Nowakowskiego, od 1975 dojeżdżał z posługą kapłańską do Saarbrücken, a od 1978 do Mainz i okolicy. Będąc na pełnym etacie kapelana wojskowego, służył jako duszpaterz dla Polaków przy oddziałach wartowniczych armii USA w Kasierslautern, Kirchheimbolanden, Pirmasens, Ramstein i Saarbücken, ale także i dla osób świeckich.

Przez cały czas swojej pracy kapłańskiej czuł się odpowiedzialnym za polską kaplicę św. Stanisława BM w Kaiserslautern, gdzie sprawował święte sakramenty dla Polaków czynnych przy armii, jak i dla cywilów.

Z upadkiem „żelaznej kurtyny” i bloku sowieckiego, zakończyła się praca Polaków przy armii amerykańskiej, a etat kapelana ks. Stanisława Nowakowskiego z dniem 1 stycznia 1990 roku został skreślony. Kuria biskupia w Speyer zatwierdziła go jako duszpasterza dla Polaków - cywilów na wcześniej obsługiwanym przez niego terenie.

Z dniem 1 września 2004 r. przeszedł na emeryturę. W 2014 roku z dużą radością i wdzięcznością Bogu świętował złoty jubileusz swoich święceń kapłańskich.

Ostatnie lata spędził w Domu Seniorów w Kaiserslautern, doświadczany ciężką chorobą.

Zmarł dnia 8 listopada w miejscowym szpitalu.

Dod. Joanna Solak 13.11.2019 o 13.14