Diecezja Warszawsko-Praska
Obchody Święta Niepodległości w Wesołej-Zielonej
11 listopada 2019 roku, ul. Szeroka 2, Wesoła-Zielona

Parafia św. Brata Alberta,
Rada i Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
oraz Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

zapraszają

na Dzielnicowe Obchody
Narodowego Święta Niepodległości
w poniedziałek, 11 listopada 2019
w kościele pw. św. Brata Alberta,
Szeroka 2, Warszawa-Wesoła,

W programie:

koncert Termopile i Golgoty Polskie – II Wojna Światowa, przygotowany przez Parafię św. Brata Alberta.
uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z asystą Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.
przemarsz pod Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej
uroczystości pod Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej:
Apel Poległych
Salwa Honorowa
złożenie wieńców
wojskowa grochówka

W koncercie Termopile i Golgoty Polskie – II Wojna Światowa wystąpią: Dominika Świątek – kompozytorka, interpretatorka piosenki poetyckiej. Zaśpiewa piosenki do poezji Z. Herberta. Wystąpią także Arnold Kłymkiw (tenor) i Karolina Kowalczyk (sopran) - absolwenci Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina oraz soliści Filharmonii Narodowej. Komentarz i recytacje - aktor Dariusz Kowalski.

Oprawa muzyczna Mszy Świętej: chór IL CANTO MAGNIFICAT pod dyrekcją Marty Zamojskiej-Makowskiej, Emilia Sakowicz (mezzosopran) oraz organy – Piotr Karbownik

Dod. Joanna Solak 7.11.2019 o 14.39