Diecezja Warszawsko-Praska
Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 2019 dla Magdaleny Gronek (foto)
23 października 2019 roku

Dziennikarka diecezjalnego Radia Warszawa Magdalena Gronek została nagrodzona medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” (w kategorii: informacja medialna ). Odznaczenie przyznawane jest osobom, wspólnotom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misyjnego dzieła Kościoła.

Od 1997 r. Radio Warszawa emituje cotygodniową audycję „Wybrani-posłani”, prowadzoną przez red. Magdalenę Gronek, poświęconą misjom. Na antenę zapraszani są polscy misjonarze, którzy opowiadają o realiach pracy na misjach, przybliżają związane z nią problemy i promują idee misyjne. W ciągu 22 lat wyemitowano ok. 1000 audycji. Radio przygotowuje także bogate bloki tematyczne w tygodnikach misyjnych. Promuje na swych falach Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom (6 stycznia), Niedzielę „Ad Gentes”, Akcję św. Krzysztof oraz Tydzień Misyjny. Włącza się w pozyskiwanie środków finansowych na rzecz misji. Między innymi organizuje bal karnawałowy i licytację.

Komisja Episkopatu Polski od 2017 r. honoruje Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Medal jest przyznawany w 4 kategoriach:

  1. Za zasługi w dziele misyjnym (głównie nagrodzonymi są misjonarki i misjonarze z wieloletnim stażem misyjnym i wybitnymi osiągnięciami pracy na misjach lub dla misji);
  2. Pomoc modlitewna i duchowa (nagradzane są osoby, wspólnoty i organizacje promujące modlitwę za misje, ofiarowanie cierpienia w intencji misjonarzy oraz osoby, które przez lata animują akcje modlitewne za misjonarzy);
  3. Pomoc materialna i finansowa misjom (nagradzani są ci, którzy wnoszą istotny finansowy lub rzeczowy wkład w rozwój placówek misyjnych, organizują zbiórki na misje i wspierają konkretnych misjonarzy);
  4. Informacja medialna (Medal trafia do dziennikarzy, redakcji radiowych, telewizyjnych, mediów świeckich i katolickich, które w szczególny sposób przyczyniają się do propagowania misji w świecie).

23 X br. medal za zasługi w dziele misyjnym kościoła został przyznany po raz trzeci. Zgłoszono 172 kandydatury z całej Polski (najwięcej w kategorii I – 96; II – 16 kandydatur; III – 38 kandydatur; IV – 23 kandydatur.

Źródło: www.misje.pl

Fot. www.flickr.com/episkopatnews

Galeria zdjęć
Dod. Jakub Troszyński 30.10.2019 o 20.01, akt. 30.10.2019 o 23.16