Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. inf. Stanisław Rawski
Zmarł 18 października, pogrzeb 24 października 2019 roku

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W piątek, 18 października 2019 roku,
w późnych godzinach wieczornych,
w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie-Aninie,
w wieku 77 lat,
w 54. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p.
ks. inf. Stanisław Rawski

Mieszkaniec DDKE,
budowniczy Parafii św. Marii Magdaleny
w Warszawie-Ugorach
b. proboszcz Parafii MB Nieustającej Pomocy
w Warszawie na Saskiej Kępie

Ksiądz Stanisław urodził się 6 stycznia 1942 roku w Antoninie. Pochodził z Parafii św. Anny w Jakubowie.

Święcenia kapłańskie przyjął rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 czerwca 1966 roku.

Jako wikariusz pracował w Parafiach: św. Mikołaja bp. w Grójcu (1966-1968; AW), św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie (1968-1970; obecnie Diecezja Łowicka), św. Anny w Grodzisku Mazowieckim (1970-1974; AW), św. Aleksandra w Warszawie przy Trakcie Królewskim (1974-1983).

10 czerwca 1983 roku odebrał skierowania do tworzenia struktur parafialnych Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie. Organizował jej życie i duszpasterstwo, zbudował świątynię
i plebanię. Po 11 latach posługi, 22 czerwca 1994 roku został mianowany proboszczem Parafii MB Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie. Funkcję tę sprawował do
15 lutego 2015 roku. Zamieszkał wówczas w Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Kardynał Józef Glemp odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 1 maja 1987 roku; biskup Kazimierz Romaniuk powołał go do godności kanonika honorowego Kapituły Katedralnej 24 grudnia 1992 roku; 9 listopada 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości; 25 marca 2002 roku otrzymał tytuł kanonika gremialnego a 15 kwietnia 2008 roku został Protonotariuszem Apostolskim (Infułatem).

Ksiądz Stanisław Rawski wspierał budujące się kościoły w naszej Diecezji. Jego staraniem powstały świątynie w Parafiach: Miłosierdzia Bożego w Warszawie na Saskiej Kępie oraz
św. Karola Boromeusza w Warszawie-Lesie; zbudował kaplicę i plebanię w Parafii św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu; uczestniczył finansowo w powstawaniu struktur
i wyposażaniu Parafii: św. Łukasza Ewangelisty na Kępie Tarchomińskiej, MB z Guadalupe
w Budach Barcząckich oraz MB Dobrej Rady w Wólce Mińskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w czwartek, 24 października 2019 roku:

- godz. 8.00 - Msza Święta w Domu Księży Emerytów
ul. Geislera 6, Otwock

godz. 11.00 - Msza Święta po przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego
w Parafii MB Nieustającej Pomocy, ul. Nobla 16, Warszawa

- godz. 15.00 - Msza Święta pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka
w Parafii św. Anny, pl. św. Jakuba Apostoła 1, Jakubów

Po niej nastąpi złożenie ciała Zmarłego
na miejscowym cmentarzu.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Stanisławowi swoje miłosierdzie!

Dod. Joanna Solak 19.10.2019 o 10.54, akt. 21.10.2019 o 11.37