Diecezja Warszawsko-Praska
Kurs Ceremoniarza Parafialnego 2019/2020
Rozpoczęcie 26 października 2019 roku, ul. Floriańska 3

W sobotę, 26 października 2018 roku o godzinie 12.00
rozpocznie się nowy kurs
przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego.

 • Terminy zajęć:
  • 26 X 2019 - sobota, godz. 12.00
  • 9 XI 2019 - sobota, godz. 11.00
  • 16 XI 2019 - sobota, godz. 11.00
  • 23 XI 2019 - sobota, godz. 11.00
  • 14 XII 2019 - sobota, godz. 11.00
  • 21 III 2020 - sobota, godz. 11.00
  • 28 III 2020 - sobota, godz. 11.00
  • 25 IV 2020 - sobota, godz. 11.00
  • 9 V 2020 - sobota, godz. 11.00
  • 16 V 2020 - sobota, godz. 11.00
  • 26 IX 2020 - sobota, godz. 12:30 - próba w Katedrze
  • 10 X 2020 - sobota, godz. 10.00 - promocja lektorów i ceremoniarzy w Katedrze.
 • Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.
 • Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej), który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.
 • Zapisy podczas pierwszego spotkania.
 • Dokumenty wymagane przy zapisie:
  • imienne skierowanie od Księdza Proboszcza z parafii miejsca posługiwania,
  • w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodziców.
 • Sprawy organizacyjne:
  • Spotkania kursu odbywają się w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, przy ulicy Floriańskiej 3 w Warszawie (wejście do kancelarii katedralnej), w soboty, w godzinach 11.00-14.30.
  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Zajęcia kursu wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania na Mszy Świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej (przynajmniej jeden raz).
  • Przygotowanie do funkcji ceremoniarza obejmuje także udział w dniach skupienia dla lektorów i ceremoniarzy w ciągu roku szkolnego oraz w 5-dniowych rekolekcjach, które będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu naszego Seminarium.

Proszę o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o kontakt telefoniczny: +48662213846

Ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

Dod. Joanna Solak 18.10.2019 o 11.52, akt. 25.10.2019 o 9.54