diecezja.waw.pl/6647Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
XVII Spotkanie Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci - Wszystkie Anioły Małej Ani - fotorelacja
27 października 2019 roku

Misyjne Apostolstwo Niepełnosprawnych Dzieci
zaprasza
w niedzielę, 27 października 2019 roku
do Zielonki koło Warszawy
na doroczne spotkanie:

„Wszystkie Anioły Małej Ani”

Rozpoczęcie o godz. 11.00, Mszą Świętą w szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Łukasińskiego.
Będzie to, jak co roku dzień wypełniony wspólną modlitwą i zabawą.

Zapraszamy wszystkie nasze niepełnosprawne dzieci do włączenia się w to dzieło misyjne zainicjowane przed laty przez dwunastoletnią Anię Szałatę.

Spotkanie organizowane jest pod patronatem Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji, bpa Jerzego Mazura, Biskupa Warszawsko-Praskiego, bpa Romualda Kamińskiego oraz Rektora UKSW, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego.

Dokument został dodany dnia 16.10.2019 o 13.48, ostatnio aktualizowany 31.10.2019 o 14.14