Diecezja Warszawsko-Praska
Znaki Liturgicznej Służby Ołtarza

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
lektorzy i ceremoniarze podczas liturgii mają nosić znaki swojej funkcji
(http://kdsl.pl/pomoce/znaki-2/).

Krzyże dla lektorów i ceremoniarzy można zamówić bezpośrednio w Wydawnictwie Światło-Życie. Jedynym wymogiem jest to, aby zrobił to ksiądz proboszcz lub ksiądz odpowiedzialny za LSO w parafii.

Link do wydawnictwa:

ks. Konrad Biskup
diecezjalny duszpasterz lektorów

Dod. Joanna Solak 15.10.2019 o 13.32