Diecezja Warszawsko-Praska
Kurs lektorski 2019/2020
27 października 2019 roku, WSD DW-P, ul. Mehoffera 2

Kurs lektorski 2019/2020
rozpocznie się w niedzielę, 27 października 2019 roku
o godz. 14.30

Terminy zajęć w WSD:

 • 27 X 2019 - niedziela, godz. 14.30
 • 9 XI 2019 - sobota, godz. 14.30
 • 23 XI 2019 - sobota, godz. 14.30
 • 14 XII 2019 - sobota, godz. 14.30
 • 11 I 2020 - sobota, godz. 14.30
 • 25 I 2020 - sobota, godz. 14.30
 • 7 III 2020 - sobota, godz. 14.30
 • 28 III 2020 - sobota, godz. 14.30
 • 25 IV 2020 - sobota, godz. 14.30
 • 9 V 2020 - sobota, godz. 14.30
 • 26 IX 2020 - sobota, godz. 10.00 wyjątkowo w Katedrze
 • 10 X 2020 - sobota, godz. 10.00 - promocja lektorska w Katedrze

Ogólne informacje o Kursie Lektorskim:

 • Kandydaci: Kandydatem może zostać ministrant z parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej, który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez czytanie Słowa Bożego podczas liturgii (wiek: od 8 klasy podstawówki do 19 roku życia - dla starszych będzie organizowany osobny kurs na wiosnę 2020 roku - szczegółowe informacje w późniejszym czasie).
 • Zapisy: Podczas pierwszego spotkania.
 • Dokumenty wymagane przy zapisie: imienne skierowanie od Ks. Proboszcza z parafii miejsca zamieszkania (posługiwania) oraz 50 zł wpisowego (materiały + koszt krzyża lektorskiego)

Sprawy organizacyjne:

 • Spotkania kursu odbywają się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Mehoffera 2, w soboty, w godzinach 14.30-17.30.
 • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
 • Zajęcia kursu lektorskiego obejmują wykład liturgiczny, wykład poświęcony znajomości Pisma Świętego oraz zajęcia praktyczne z fonetyki i śpiewu kościelnego. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt, długopis oraz Pismo Święte.
 • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do jednokrotnego posługiwania na Mszy Świętej w Katedrze (po wcześniejszej odprawie z ceremoniarzem). Szczegóły zostaną podane na pierwszym spotkaniu.
 • Każdy z kandydatów musi polubić stronę na facebook’u zatytułowaną: Warszawsko-Praski Kurs Lektorski 2019/2020 – jest to „tablica”, na której będą pojawiać się wszystkie bieżące informacje o kursie (także ewentualne zmiany terminów).
 • Przygotowanie do funkcji lektora obejmuje także udział w tygodniowych rekolekcjach. Rekolekcje będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu Seminarium; (I termin: od 29 czerwca do 4 lipca 2020 roku, II termin: od 6 do 11 lipca 2020 roku). Udział w rekolekcjach jest warunkiem dopuszczenia do promocji lektorskiej.

Szczegółowe informacje uzyskać można u diecezjalnego duszpasterza lektorów
– ks. Konrada Biskupa tel. 537 894 343.

Dod. Joanna Solak 14.10.2019 o 12.30, akt. 25.10.2019 o 9.55