Diecezja Warszawsko-Praska
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Diecezji Warszawsko-Praskiej
24 października 2019 roku, Katedra św. Michała i św. Floriana

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
1-31 października 2019 roku
Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie.

20-26 października 2019 roku
Tydzień Misyjny

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są misje,
którzy wspierają:
- misjonarzy i wolontariuszy misyjnych,
- podopiecznych placówek misyjnych,
- różnorodne dzieła i projekty podejmowane na misjach
podejmując modlitwę i niosąc pomoc materialną

na

uroczystą Mszę Świętą
we czwartek, 24 października 2019 roku, o godz. 18.00
do Katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Eucharystii przewodniczy ks. bp Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski
  • Modlitwa Papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny:

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu powierzył uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody.”

Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.

Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.

Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Dod. Joanna Solak 8.10.2019 o 13.56, akt. 8.10.2019 o 14.24