Diecezja Warszawsko-Praska
Niedziela statystyczna 2019
20 października 2019 roku

Wielebni Księża Proboszczowie,

Przypominamy, że 20 października, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, we wszystkich parafiach winno odbyć się doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantescommunicantes).

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy uwagę, że druga strona ankiety statystycznej jest co roku inna - bieżąca dotyczy działalności wydawniczej Parafii.

Prosimy o sprawdzenie aktualności posiadanego egzemplarza ankiety. Ankietę można także pobrać w wersji elektronicznej - formaty pdf i doc stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Wypełnione ankiety należy najpóźniej do 15 listopada przekazać do Kurii Biskupiej w wersji papierowej lub drogą elektroniczną na adres: kuria@diecezja.waw.pl (po tym terminie lista zalegających Parafii będzie podobnie jak w latach ubiegłych upubliczniona).

Ankiet nie należy wysyłać do Instytutu Statystyki Kościoła - Diecezja zobowiązana jest uczynić to zbiorczo.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 8.10.2019 o 11.38