Diecezja Warszawsko-Praska
Ojciec źródłem życia i mądrości – konferencja naukowa o ojcostwie
19 października 2019 roku, ul. Radzymińska 306

Konferencja naukowa
Ojciec źródłem życia i mądrości

19 października 2019 roku
Kaplica Św. Józefa, ul. Radzymińska 306
(Dom Prowincjalny Zgromadzenia)

W obecnej rzeczywistości społeczeństwa polskiego dostrzec można poważny problem deficytu ojca i ojcostwa. Jego rola jest nierzadko ignorowana, deprecjonowana, wyśmiewana, odrzucana i niezwykle często osłabiana.

Pomimo skomasowanych zagrożeń i realnych działań niepokojących społeczeństwo istnieją obszary, w których właśnie ojciec i jego obecność jest dostrzegana i niezwykle pożądana przede wszystkim w rodzinie, ale nie tylko, w Kościele, w zakładzie pracy, w środkach masowego przekazu, w środowisku lokalnym, w polityce i wielu innych miejscach. Podkreśla się też doniosłość tej roli mężczyzny jako męża i ojca w szeroko pojętym wychowaniu młodego pokolenia rozwijającego się w ramach Cywilizacji Miłości.

W programie konferencji:

uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Prowincjała Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa w Warszawie
Święty Józef wzorem dla współczesnego męża i ojca rodziny.
Ojciec źródłem życia i mądrości – aspekt pedagogiczny (refleksje pedagoga na temat odpowiedzialnego ojcostwa).
Ojciec źródłem życia i mądrości – aspekt psychologiczny (refleksje psychologiczne na temat współczesnego ojcostwa).
Mąż, który walczy, ojciec nieidealny, syn Ojca.
podsumowanie konferencji i dyskusja
zakończenie – kawa, herbata
Dod. Joanna Solak 8.10.2019 o 10.41, akt. 8.10.2019 o 10.43