Diecezja Warszawsko-Praska
Współpraca między Uniwersytetem Świętego Krzyża w Rzymie a DW-P

Maestri e discepoli
Współpraca między Uniwersytetem Świętego Krzyża w Rzymie a DW-P

Książka Maestri e discepoli jest zbiorem artykułów naukowych profesorów i studentów historii Kościoła Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
Została opublikowana dzięki hojności wiernych diecezji warszawsko-praskiej, a dokładnie parafian z Parafii św. Stanisława w Załubicach i z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, którzy przy okazji rekolekcji prowadzonych przez ks. Łukasza Żaka, kapłana naszej diecezji, asystenta w Instytucie Historii Kościoła Uniwersytetu Santa Croce, składali ofiary, wspomagając wydanie tomu. Prof. Luis Martinez Ferrer, współredaktor książki i zastępca dyrektora Instytutu przekazał list, w którym na ręce Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego dziękuje za hojność naszych diecezjan.

Książka, napisana w językach: włoskim i hiszpańskim, stanowi świadectwo zainteresowań badawczych studentów i pracowników naukowych Instytutu Historii Kościoła Uniwersytetu Santa Croce. Artykuły omawiają zagadnienia z wszystkich epok historycznych:

  • starożytność (analiza tekstów św. Justyna, Klemensa z Aleksandrii i homilii mistagogicznych z Jerozolimy, wyjaśniających obrzędy Chrztu Świętego)
  • średniowiecze (przybliżenie twórczości Ratramnusa z Corbie i Chrétien de Troyes)
  • nowożytność (omówienie kontrowersji wokół Galileusza oraz prezentacja działalności ewangelizacyjnej biskupów z Peru i Gwatemali w XVII-XVIII wieku)
  • historia najnowsza (szkic na temat głównych wyzwań Kościoła w XIX-XX wieku; analiza kontekstu strajków studenckich w maju 1968 roku).

Osoby zainteresowane lekturą książki mogą ją odebrać w Kurii (liczba egzemplarzy ograniczona).

Na okładce przedstawione są statuy dwóch założycieli Uniwersytetu Świętego Krzyża:
św. Jan Paweł II i bł. Alvaro del Portillo, znajdujące się w kościele uniwersyteckim.

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 4.10.2019 o 10.33, akt. 4.10.2019 o 10.44