Diecezja Warszawsko-Praska
Inauguracja roku akademickiego w WSD DW-P (nagrania homilii i wykładów, galeria foto)
30 września 2019 roku

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej został zainaugurowany nowy rok akademicki. Z tej okazji uroczystej Mszy Świętej przewodniczył bp Romuald Kamiński. Na pierwszym roku jest sześciu alumnów, którzy swoją formację będą przeżywać w seminarium propedeutycznym w Urlach wraz z kolegami z archidiecezji warszawskiej.

Rozpoczynamy kolejne dzieło, albo może fragment większego dzieła, jakim jest budowanie kapłaństwa w poszczególnych wnętrzach. Odpowiadamy tym samym na pragnienie naszego Ojca. Żeby uczynić to należycie trzeba być człowiekiem mądrym, mocnym, pokornym, a także świadomym tego wszystkiego, do czego przykłada się rękę. Nie jest to proste - powiedział Bp Romuald Kamiński.

Podobnie jak Kościół, który jest obecny w świecie i uczestniczy w dramacie ludzkich klęsk i zwycięstw, tak też i kapłan bierze w nich swój udział. Kapłan, który z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Tym samym uczestniczy w blaskach i cieniach współczesnego świata. Z tej racji Kościół uważa formację przyszłych kapłanów za jedno z najdelikatniejszych i najważniejszych zadań - powiedział ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski, rektor WSD DW-P

Dzisiejsza kultura ma wiele charakterystyk. Jedną z nich jest to, że jest ona kulturą dosyć powierzchowną. Nie wszystkie słowa, pojęcia, które w niej funkcjonują, odpowiadają prawdzie. Życzę więc klerykom, aby wasze studiowanie było wyrazem solidności - powiedział o. dr Marek Kotyński CSsR (PWTW)

Istotne jest, jak formułować dziś pytania postawione na soborze, dotyczące sytuacji międzynarodowej, wymagające nowych, aktualnych odpowiedzi, zderzenia Kościoła ze współczesnym światem w taki sposób, aby nie prowadziło to do postawy odrzucenia współczesności przez katolicyzm, a także żeby chrześcijaństwo i dogmaty wiary były partnerami w tej rozmowie, a nie kandydatami do wyszydzania, demontażu i odrzucenia - powiedziała dr hab. Hanna Suchocka (UAM)

Powinniśmy w najbliższy roku tak zaplanować naszą pracę, nasze zadania, nasz wysiłek w pewnym sensie jako podejmowane ryzyko. Bo gdybyśmy tego nie czynili w ten sposób, to byśmy tak ułożyli się dla świętego spokoju. Tymczasem każdy krok w tej przestrzeni czasu ma swoją niezwykłą wartość i specyfikę - powiedział na zakończenie Bp Romuald Kamiński

Galeria zdjęć
Dod. Marcin Tafejko 1.10.2019 o 20.21, akt. 2.10.2019 o 11.40