Diecezja Warszawsko-Praska
Spotkanie formacyjne dla księży święconych w latach 2005-2014
17 października 2019, Aula Kurialna

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji formacyjnej
Księży Wikariuszy i Rezydentów święconych w latach 2005-2014.

17 października 2019 roku, Aula Kurialna (ul. Floriańska 3), w godzinach: 15.00 – 17.30.

Program:

  • Nieszpory (prosimy o zabranie IV t. Liturgii Godzin)
  • słowo Księdza Biskupa
  • konferencja: dr Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy KEP, Ochrona małoletnich w Kościele – rys historyczny, przepisy, aktualne problemy
  • podsumowanie
  • rozmowy przy kawie

Obecność obowiązkowa.

Ewentualne usprawiedliwienie nieobecności prosimy kierować do Ks. Kanclerza.

Zespół Formacji Permanentnej

Dod. Joanna Solak 30.09.2019 o 11.02