Diecezja Warszawsko-Praska
Sto lat Niepodległości – sto lat Parafii na Targówku (nagranie konferencji)
28-29 września 2019 roku, Parafia Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku zaprasza do wspólnego świętowania swojego stulecia. Centralnym momentem będzie Msza Święta pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego JE Abpa Salvatore Pennacchio, w niedzielę, 29 września, o godz. 11.00.

Z tej okazji konferencję pt.: "Koncepcja wychowawcza Kościoła zawarta w encyklice 'Divini Illius Magistri' papieża Piusa XI (Achilles Ratti) a system pedagogiczny Marii Montessori" wysgłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW

- Maria Montessori wyprzedziła swoją epokę. Stworzyła na bazie fundamentów, które wpisane są w katolickie wychowanie, zupełnie inny obraz tego wychowania. Obraz, który współcześnie jest bliski każdemu z nas - mówił

Sto lat temu odrodzone po zaborach Państwo Polskie walczyło o swoje granice na wschodzie i zachodzie. Było w stanie przetrwać dzięki ofiarności i poświęceniu swoich obywateli. Nasi przodkowie rozumieli i podkreślali jeszcze jedną, ważną sprawę. Uważali, że zmartwychwstanie Ojczyzny dokonało się nie tylko dzięki wysiłkowi ludzi, ale przede wszystkim dzięki interwencji Opatrzności, bo przecież zaborcy na zawsze chcieli wymazać z mapy świata nazwę „Polska”.

Jako wotum wdzięczności za odrodzenie Państwa Polskiego mieszkańcy Targówka, w znacznej większości prości robotnicy okolicznych fabryk i kolejarze, postanowili wznieść kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i zbudowali go wspólnym wysiłkiem.

W powstanie świątyni zaangażowani byli także najbardziej znani ludzie tamtych czasów. Kardynał Aleksander Kakowski wydzielił z parafii Matki Bożej Loretańskiej terytorium parafii Zmartwychwstania Pańskiego i wyznaczył jej granice.

Projekt świątyni przygotował Stefan Szyller, wybitny polski architekt, budowniczy i konserwator zabytków, zwolennik form historycznych, poszukiwacz polskości w architekturze. Do pracy nad projektem znany architekt został zachęcony przez księdza Eustachego Krocina, pierwszego proboszcza Parafii.

Kamień węgielny został poświęcony przez bł. księdza Ignacego Kłopotowskiego, a konsekracji świątyni dokonał ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI.

Sto lat po tych wydarzeniach Targówek Zmartwychwstania Pańskiego, zamieniony w czasach PRL na dzielnicę przemysłową i zaniedbany, znów się odradza. Jako wotum wdzięczności za dar stulecia niepodległości wznosimy budynek Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Achillesa Ratti.

Stulecie istnienia Parafii zamierzamy świętować w dniach 28-29 września. Program obchodów jest bardzo bogaty. Centralnym momentem będzie Msza święta, sprawowana pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego JE Abpa Salvatore Pennacchio, w niedzielę 29 września 2019 o godz. 11.00 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego.

W programie przewidzieliśmy m.in. wykład Rektora UKSW Ks. Prof. Dr. hab. Stanisława Dziekońskiego pt. „Koncepcja wychowawcza Kościoła zawarta w encyklice papieża Piusa XI «Divini Illius Magistri» a system pedagogiczny Marii Montessori” czy projekcja filmu pt. „Targówek Zmartwychwstania Pańskiego” w reżyserii Łukasza Perkowskiego.

Będzie można także obejrzeć kilka wystaw, przygotowanych specjalnie na tę okazję przez Krzysztofa Chmarrę, kustosza galerii Spinacz oraz Lokomotywa. Pierwsza z nich przedstawia historię Parafii od jej założenia, do czasów obecnych. Druga, zamontowana w zabytkowej dzwonnicy koncentruje się na mieszkańcach tej okolicy. Panie Ewa Admaszek oraz Iwona Ząbkowicz przygotowały z kolei wystawę dokumentującą historię Szkoły Podstawowej im. Achillesa Ratti.

Obchody uświetnią występy muzyków, związanych z naszą Parafią: pani Agnieszki Kowalskiej, pana Arnolda Kłymkiwa, współpracującego m.in. z Filharmonią Narodową oraz zespołu Lumen Dei pod dyrekcją pani Anny Sagan.

Serdecznie zapraszamy na te uroczystości przedstawicieli mediów oraz wszystkich, którzy razem z nami chcą dziękować Bogu za sto lat istnienia naszej Parafii.

Źródła: organizatorzy

Dod. Jakub Troszyński 26.09.2019 o 13.18, akt. 30.09.2019 o 20.23