diecezja.waw.pl/6600Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
III Nocna Droga Różańcowa
11/12 października 2019 roku

III Nocna Droga Różańcowa
11/12 października 2019 roku
Katedra św. Floriana – kaplica MB Pompejańskiej

Trasa Drogi będzie wiodła z Katedry św. Floriana i św. Michała Archanioła (ul. Floriańska 3) do kaplicy Matki Bożej Pompejańskiej (ul. Myśliborska 28).

Pątniczy szlak rozpocznie się w piątek, 11 października, uroczystą Mszą Świętą o godz. 22.00, celebrowaną pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka. Następnie uczestnicy w grupach 20-osobowych wyruszą po godz. 23.00 na szlak wiodący ulicami Pragi Północ i Białołęki.

Droga obejmie parafię Księży Salezjanów (Bazylika przy ul. Kawęczyńskiej), kościół Matki Bożej z Lourdes (ul. Szwedzka), kościół Matki Bożej Loretańskiej (ul. Ratuszowa), kościół św. Jadwigi Śląskiej (ul. Modlińska) i kaplicę Matki Bożej Pompejańskiej (ul. Myśliborska 28). Trasa liczy około 20 km.

Na szlaku zlokalizowanych będzie 20 stacji-tajemnic, przy których pątnicy będą rozważać życie, śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela.

Uczestnictwo w III Nocnej Drodze Różańcowej nie wiąże się z żadnymi zapisami, a uczestnicy wybierają, czy Drogę zechcą przejść całą, w części, czy tylko wziąć udział w jej rozpoczęciu lub zakończeniu. Organizatorzy zapewniają służbę porządkową i przewodników Słowa Bożego w trakcie rozważań; nad bezpieczeństwem będzie czuwała policja, chociaż trasa będzie prowadziła raczej chodnikami, niż ulicami. Uczestnicy proszeni są o ciepły ubiór, zabranie napoju oraz latarki lub przynajmniej coś odblaskowego.

Serdecznie zapraszamy!

Dokument został dodany dnia 20.09.2019 o 14.13