Diecezja Warszawsko-Praska
Trwa rekrutacja na Wydział Teologiczny UKSW
Do 15 września 2019 roku

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na studia. Publikujemy informacje dla kandydatów.

Dod. Jakub Troszyński 11.09.2019 o 10.37, akt. 11.09.2019 o 10.39