diecezja.waw.pl/6572Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Msza Święta z okazji rozpoczynajacego się roku szkolnego (nagranie homilii, galeria foto)
2 września 2019 roku

- Życzę każdemu z nas, abyśmy w tym roku, ale i zawsze byli ludźmi potrafiącymi wspólnotę władysławiaków chronić, wspierać. Byśmy potrafili dzielić się tym, co będzie dawało życie, umocnienie. Byśmy pomagali innym odkrywać prawdę, że Bóg żyje. Żyje we mnie i dla mnie. Niech ten rok będzie bogaty w piękne doświadczenia - mówił bp Marek Solarczyk podczas porannej Mszy Świętej w katedrze warszawsko-praskiej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020. Jako katecheta w L.O. Władysława IV biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej ze szczególnym słowem zwrócił się podczas kazania do swoich uczniów.

Dokument został dodany dnia 3.09.2019 o 14.01