Diecezja Warszawsko-Praska
Ruszają zapisy do Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej 2019/2020
27 sierpnia - 15 września 2019 roku

Warszawsko-Praska Liga Piłki Nożnej zaprasza na sezon 2019/2020. Ruszyły już zapisy. Dokumenty można przesyłać do 15 września do godziny 23:59.

Potrzebne materiały znajdują się tutaj.

Wypełnione formularze należy przesyłać na adres warszawsko.praska.liga@gmail.com.

Oficjalnym kanałem informacyjnym Ligi jest fanpage na Facebooku.

Dla przypomnienia, najważniejsze wyjątki z regulaminu, niezbędne do poprawnego zarejestrowania drużyny w Lidze:

§ 6 - Zasady zgłaszania

 • Warunkami zgłoszenia parafii/drużyny sportowej do rozgrywek jest wysłanie uzupełnionych dokumentów:
 • Formularz zgłoszeniowy (19-20),
 • Kadra zespołu (19-20),
 • Oświadczenie zawodników (19-20),
 • Wpłacenie wpisowego i przesłanie skanu potwierdzenia wykonania przelewu.
 • Odbiorca: Duszpasterz ds. Sportu.
 • Numer rachunku bankowego: 62 1140 2004 0000 3402 7476 9011
 • Tytuł: Wpisowe W-PLPN, miejscowość, parafia.

§ 7 - Opłaty

 • Parafia wpłaca wpisowe w terminie wyznaczonym przez Zarząd Ligi. Opłata za udział w rozgrywkach wynosi:
 • Pierwsza drużyna - 200 zł,
 • Druga drużyna - 100 zł,
 • Trzecia drużyna i każda kolejna - 50 zł.
 • (Np. parafia, która zgłasza po jednej drużynie w trzech kategoriach wiekowych wpłaca 350 zł.)
 • Brak wpłaty w terminie ustalonym przez Zarząd Ligi eliminuje parafię z rozgrywek.
 • Na pisemny wniosek parafii kwota wpisowego może zostać obniżona, gdy parafia ma drużyny w trzech kategoriach wiekowych.

§ 8 - Uczestnictwo

 • W rozgrywkach udział mogą brać jedynie osoby związane z kościołem. Za zawodnika Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej uważa się wyłącznie osobę, która została przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Ligi.
 • Ograniczenia dla uczestników ligi:
 • Zawodnikiem w kategorii Ministrant Młodszy może być ministrant lub kandydat na ministranta rocznik 2006 – 2011.
 • Zawodnikiem w kategorii Ministrant Starszy może być ministrant, lektor lub członek innej grupy formacyjnej działającej przy parafii, rocznik 2002-2005
 • Zawodnikiem w kategorii Open może być osoba w każdym wieku, związana z życiem w parafii, tj.: ministranci, lektorzy, ceremoniarze, księża, członkowie innych grup formacyjnych działających przy parafii.
 • Zawodnik może grać tylko dla jednej parafii, do kadry zespołu której został wpisany w momencie zgłaszania drużyny do rozgrywek.
 • Zawodnik danej parafii może rozgrywać mecze tylko w kategorii, w której jest wpisany w kadrze zespołu. Niedozwolone jest, aby zawodnik grał dla swojej parafii w innej kategorii, w której nie jest wpisany w kadrę zespołu lub w dwóch drużynach w jednej kategorii wiekowej. Dozwolone jest, aby zawodnik grał w dwóch kategoriach wiekowych jeśli znajduje się w kadrach zespołu.
 • W kadrze zespołu może być wpisanych maksymalnie 20 zawodników.

Źródło: www.facebook.pl/wplpn

Dod. Jakub Troszyński 27.08.2019 o 14.01