Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat Wydziału Nauki Katolickiej DW-P ws. ankiet katechetycznych - zbliżą się termin składania danych.
22 sierpnia 2019 roku

Wielebni Księża Proboszczowie, Drodzy Katecheci,

Przypominamy:

I. Każda parafia do 30 września 2019 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolickiej ankietę katechetyczną oraz sprawozdanie dla KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO PRZY KEP (według poniższych formularzy).

Po upływie terminu upubliczniona zostanie lista zaległości.

Ankieta ma zawierać informacje o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły i na lekcje religii oraz etyki.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie tych dokumentów.

NALEŻY PODAĆ NOWE NAZWY SZKÓŁ.

Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 września 2019 roku.

Formularz ankiety katechetycznej i sprawozdania dla KWK znajduje się poniżej do pobrania.

WNK

Dod. Jakub Troszyński 22.08.2019 o 11.36, akt. 11.10.2019 o 12.26
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.