Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. prał. Marian Marczewski
Zmarł 12 sierpnia, pogrzeb 16 sierpnia 2019 roku

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W poniedziałek, 12 sierpnia 2019 roku,
w godzinach wieczornych,
w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Otwocku,
w wieku 89 lat,
w 64. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p.
ks. prał. Marian Marczewski

Mieszkaniec DDKE,
B. proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Jadowie

Ksiądz Marian urodził się 5 września 1930 roku w Gniewkowie (Archidiecezja Gnieźnieńska).

Pochodził z Parafii św. Mikołaja i św. Konstancji.

Święcenia kapłańskie przyjął rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego 25 maja 1956 roku jako kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Jako wikariusz pracował w Parafiach: Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie (1956-1958; obecnie Diecezja Kaliska), Świętej Trójcy w Bydgoszczy (1958-1959; obecnie diecezja Bydgoska), św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach (1959-1963; obecnie Diecezja Łowicka). Z datą 7 czerwca 1963 roku został inkardynowany do prezbiterium Archidiecezji Warszawskiej. W AW pracował jako wikariusz w Parafii św. Franciszka z Asyżu na warszawskim Okęciu (1963 –1968).

5 października 1968 roku został mianowany proboszczem Parafii Wszystkich Świętych w Michałowicach a następnie, 11 sierpnia 1979 roku, przeszedł do Parafii św. Marcina BM w Wysokienicach (Diecezja Łowicka). Pełnił tę funkcję do 21 marca 1988 roku. Wówczas został skierowany do Jadowa, do Parafii św. Jakuba Apostoła – funkcję proboszcza pełnił do 20 czerwca 2003 roku. Zamieszkał wówczas w Domu Księży Emerytów w Otwocku. W latach 2003-2005 pełnił funkcję dyrektora placówki.

Pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Rawskiego (1983-1988) oraz dziekana Dekanatu Jadowskiego (1988-2003). Był z nominacji członkiem Rady Kapłańskiej (1992-1997) oraz członkiem Kolegium Konsultorów (1992-1997).

Kardynał Józef Glemp odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 20 maja 1986 roku, zaś bp Kazimierz Romaniuk 24 grudnia 1992 roku powołał go jako kanonika gremialnego w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
16 sierpnia 2019 roku (piątek):

- godz. 8.00 – Msza Święta w kaplicy DDKE w Otwocku (ul. Geislera 18)
- przewiezienie ciała zmarłego do Parafii św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie
- godz. 15.00 Msza Święta pogrzebowa
- złożenie ciała na miejscowym cmentarzu

Dobry Jezu, okaż Księdzu Marianowi swoje miłosierdzie!

Dod. Joanna Solak 13.08.2019 o 11.48, akt. 14.08.2019 o 15.43