Diecezja Warszawsko-Praska
PILNE! Zamrożenie cen energii elektrycznej do końca 2019 roku
Termin składania wniosków upływa 13 sierpnia 2019 roku!!!

Wielebni Księża Proboszczowie i Administratorzy,
Przełożeni domów zakonnych,

Informujemy, że w ramach realizacji ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej i rozporządzenia Ministra Energii o cenach prądu, wszystkie Parafie i inne podmioty posiadające liczniki z grupy taryfowej C zobowiązane są do złożenia do swojego Dostawcy Energii (np. Innogy, PGE itd.) wniosku o zamrożenie cen energii elektrycznej w roku 2019. Nie wysyłamy do dystrybutora!

Wniosek do wypełnienia zamieszczamy jako załącznik do pobrania poniżej niniejszej informacji.

Wypełniony wniosek należy wysłać:

  • Listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
  • E-mailem o ile Ksiądz Proboszcz posiada elektroniczną wersję podpisu.

Przypominamy, że przepisy ustawy m.in. ustalają termin składania oświadczeń przez odbiorców energii na 13 sierpnia 2019 roku.

Ks. Stanisław Markowski
Wikariusz Biskupi ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Dod. Joanna Solak 9.08.2019 o 11.54