DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Odpust diecezjalny w Loretto
8 września 2019 roku

Siostry Loretanki serdecznie zapraszają
do Sanktuarium w Loretto k. Wyszkowa
na doroczną uroczystość odpustową
ku czci Matki Bożej Loretańskiej.

Z Maryją oczekujemy na Ducha Świętego Pocieszyciela
8 września 2019 roku

  • W programie:
rozpoczęcie prowadzonego bloku modlitewnego; m.in:
konferencja formacyjna - Wincenty Łaszewski
koncert słowno-muzyczny Marcina Gajdy z Zespołem
Msza Święta pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego

Jak piszą Siostry w zaproszeniu:

Tegoroczna Uroczystość Odpustowa poprzedzi mającą się rozpocząć w październiku nowennę przygotowującą Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej do obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia.
/…/
Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, nasz Założyciel pisał, iż Duch Święty cuda działa w tych duszach, które się usposobiły na Jego przyjście. Módlmy się wzajemnie za siebie, byśmy ich doświadczali.

Kapłani proszeni są o posługę w konfesjonale oraz do koncelebry, a po zakończeniu Eucharystii na wspólną agapę.

Przełożona Domu
Sióstr Loretanek w Loretto

Dod. Joanna Solak 8.08.2019 o 13.50, akt. 8.08.2019 o 13.54