diecezja.waw.pl/6534Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
14 września 2019 roku

37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży Przasnysz – Rostkowo
14 września 2019 roku
nie - JESTEM - sam

Program Pielgrzymki Dzieci
recepcja, objęcie dyżurów przez służby
powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty
piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)
przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów
Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Mirosława Milewskiego
zakończenie pielgrzymki dzieci
Program Pielgrzymki Młodzieży
recepcja i objęcie dyżurów przez młodzież
powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
uroczyste wniesienie relikwii św. Stanisława Kostki
konferencja „nie JESTEMsam” – Daniel Wojda SJ
„Opowiem Ci o rachunku sumienia i spowiedzi” – ks. Jarosław Mokrzanowski (adoracja i spowiedź)
Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Mirosława Milewskiego
koncert zespołu „Siewcy Lednicy”
zakończenie pielgrzymki młodzieży

Informacje policji i służb porządkowych:

Dokument został dodany dnia 31.07.2019 o 9.52, ostatnio aktualizowany 31.07.2019 o 10.03