Diecezja Warszawsko-Praska
37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
14 września 2019 roku

37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży Przasnysz – Rostkowo
14 września 2019 roku
nie - JESTEM - sam

Program Pielgrzymki Dzieci
  • Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu
recepcja, objęcie dyżurów przez służby
powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty
piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)
  • Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów
Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Mirosława Milewskiego
zakończenie pielgrzymki dzieci
Program Pielgrzymki Młodzieży
  • Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
recepcja i objęcie dyżurów przez młodzież
powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
uroczyste wniesienie relikwii św. Stanisława Kostki
konferencja „nie JESTEMsam” – Daniel Wojda SJ
„Opowiem Ci o rachunku sumienia i spowiedzi” – ks. Jarosław Mokrzanowski (adoracja i spowiedź)
Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Mirosława Milewskiego
koncert zespołu „Siewcy Lednicy”
zakończenie pielgrzymki młodzieży

Informacje policji i służb porządkowych:

  • Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
  • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
  • Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
  • W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.
Dod. Joanna Solak 31.07.2019 o 9.52, akt. 31.07.2019 o 10.03