Diecezja Warszawsko-Praska
Odprawa katechetyczna 2019/2020 (nagrania konferencji i homilii, galeria foto)
30 i 31 sierpnia 2019 roku, Katedra

Coroczna odprawa katechetyczna odbyła się 30 i 31 września 2019 roku w katedrze warszawsko-praskiej.

- Jan Paweł II wyliczał przymioty dobrego, przydatnego kapłana: to ten, który ufa Bogu, który wierzy, jest pokorny, oddaje całego ciebie na służbę Bogu. Można, kochani, z absolutnie całą odpowiedzialnością podstawić pod słowo „kapłan” podstawić tego, kto podejmuje się nauczania o Panu Jezusie, czyli mowa o Was. Przyswojenie tej myśli jest ważne – mówił Bp Romuald Kamiński do katechetów uczących religii w szkołach na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

O współczesnej wojnie o ludzką duszę, toczonej na różnych frontach: w mediach, w kulturze, w szkołach, w życiu codziennym, nawet w naszych kościołach, mówił br. Tadeusz Ruciński FSC.

O swoich doświadczeniach uczestnictwa w zeszłorocznym Synodzie Młodych w Rzymie mówił Bp Marek Solarczyk. Na tym tle – nawiązując do rozpoczynającego się 18 września, całorocznego Synodu Młodych diecezji warszawsko-praskiej – omawiał „co dziś Bóg ma nam, jako wspólnocie Kościoła, do powiedzenia gdy chodzi o młodych ludzi w Kościele, by otoczyć swoim wsparciem”.

O nowościach wynikających ze zmian w prawie oświatowym na progu nowego roku szkolnego 2019/2020 mówiła Krystyna Mucha z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Podczas spotkania informacjami Wydziału Nauki Katolickiej Kurii DW-P związanymi z podzielił się ks. Piotr Pierzchała.

Dyrektor Wydziału mówił m.in. o nowym porozumieniu między KEP i MEN z 4 kwietnia 2019 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli religii. – Ważną zmianą jest zapis, zgodnie z którym nauczyciele po studiach podyplomowych mogą uczyć także w szkołach średnich – mówił ks. Pierzchała. Przypomniał także m.in. o warunkach awansu zawodowego katechetów i okolicznościach, w których katecheta może objąć wychowawstwo klasy szkolnej.

Informacjami o tegorocznych, organizowanych w szkołach konkursach wiedzy religijnej podzielił się ks. Mariusz Czyżewski z Wydziału Nauki Katolickiej Kurii DW-P.

Wicedyrektor Wydziału zdradził m.in., że przyszłoroczny diecezjalny konkurs oraz Olimpiada Teologii Katolickiej będą związane z setną rocznicą bitwy Warszawskiej i także setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II.

Informacjami o podręcznikach do nauki religii w szkołach mówi ks. dr Jacek Grzybowski, dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Arka”.

Ks. Grzybowski rekomendował mówił m.in. o dobrej ofercie dla 5-6-latków, jaką jest podręcznik do nauki religii na poziomie przedszkolnym. Zwrócił też uwagę na potrzebę rozmawiania z młodzieżą o nauczaniu Kościoła dot. zagadnień antropologicznych i etycznych, a wręcz czytania z młodzieżą kościelnych dokumentów na ten temat. W końcu rekomendował książki, które mogą być bardzo przydatne katechetom w pracy z młodzieżą.

– Tym spotkaniem rozpoczynamy wielkie dzieło. Traktujmy jako wielki dar to, że możemy uczestniczyć w wielkich dziełach Bożych. Z drugiej strony – niech nas to nie przeraża. Nie lękajmy się! – prosił na progu nowego roku szkolnego 2019/2020 bp Romuald Kamiński.

Czcigodni
Księża Proboszczowie, Wikariusze,
Siostry zakonne i Katecheci świeccy,

Wielebnych Księży Proboszczów, Katechetów duchownych, zakonnych i świeckich zapraszamy 30 lub 31 sierpnia na obowiązkową odprawę katechetyczną pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego.

Spotkanie będzie miało miejsce w Katedrze - rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 9.30 (kapłani, którzy chcą dołączyć do koncelebry proszeni są o zabranie alby, paska i białej stuły).

Program

 • 9. 30
  • Msza święta pod przewodnictwem i z homilią Ks. bpa Romualda KAMIŃSKIEGO (31 sierpnia Bp Marek Solarczyk) – katedra
  • Wręczenie misji kanonicznych katechetom rozpoczynającym pracę
 • ok. 10.45
  • Wykład – Brat Tadeusz Ruciński – Pogańskie dzieci chrześcijańskiego świata
  • Wystąpienie ks. Sławomira Kielczyka - Wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej
  • Wprowadzenie w zagadnienia duszpasterskie - bp Marek Solarczyk
 • ok. 12.00
  • Wystąpienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Wystąpienie osób odpowiedzialnych za nauczanie religii z ramienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty – przepisy prawne, zmiany
  • Informacje Wydziału Katechetycznego – ks. Piotr Pierzchała, ks. Mariusz Czyżewski
  • ogłoszenia agend kurialnych i wydawnictw
 • ok. 13.00
  • Słowo Księdza Biskupa i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Prosimy o punktualne przybycie i zarezerwowanie ok. 3 godzin.

Pomoce katechetyczne i podręczniki będą dostępne w auli kurialnej.

Wydział Nauki Katolickiej

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 24.07.2019 o 11.53, akt. 6.09.2019 o 10.02