Diecezja Warszawsko-Praska
Misje kanoniczne do nauczania religii na rok szkolny 2019/2020
Komunikat Wydziału Nauki Katolickiej

Misje kanoniczne do nauczania religii
na rok szkolny 2019/2020

Serdecznie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów, aby do Wydziału Katechetycznego składali już podania z prośbą o przedłużenie misji kanonicznej dla swoich katechetów na kolejny rok pracy.

Prosimy, by nie odkładać tego na koniec sierpnia. Pozwoli nam to szybciej przygotować odpowiednie dokumenty.

Wzór podania w załączeniu do niniejszej informacji.

Z wyrazami należnego szacunku
Wydział Katechetyczny

Dod. Joanna Solak 12.07.2019 o 14.47, akt. 23.09.2019 o 13.54