Diecezja Warszawsko-Praska
Słowo Bp Romualda Kamińskiego na wakacje
1 lipca 2019 roku

Oby ten czas, dany nam przez Opatrzność i wygospodarowany przez nas samych, był rzeczywiście dobrym czasem. Żebyśmy wykorzystali ten dar Boży na umocnienie swego jestestwa doczesnego i ducha - zachęca swoich diecezjan bp Romuald Kamiński na początku wakacji 2019.

Dod. Marcin Tafejko 1.07.2019 o 13.51