diecezja.waw.pl/6501Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Zmiany w harmonogramie pracy Kurii
21 czerwca, 24 czerwca – 30 sierpnia 2019 roku

Zgodnie z praktyką lat poprzednich informujemy że:

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dokument został dodany dnia 18.06.2019 o 11.28