Diecezja Warszawsko-Praska
Realizacja projektu Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej finansowanego przez Caritas Polska
Dobiega końca realizacja projektu misyjnego podjętego przez dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W kończącym się roku szkolnym, najbardziej potrzebujące dzieci ze szkoły podstawowej w Świrze na Białorusi otrzymywały pomoc w postaci obiadów szkolnych. Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu przez Caritas Polska.

Podmiotem realizującym zadania projektu oprócz Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej był proboszcz parafii św. Mikołaja w Świrze – ks. Bogusław Modrzejewski, kapłan Diecezji Warszawsko-Praskiej, który od 20 lat pełni tam posługę duszpasterską. Ks. Bogusław wielokrotnie podejmuje działania na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców swojej parafii.

Ks. Marcin Brzeszczyński
Dyrektor Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dod. Joanna Solak 12.06.2019 o 14.10