Diecezja Warszawsko-Praska
Posiedzenie Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego
13 czerwca 2019 roku, Kuria Biskupia, ul. Ratuszowa 5

Ostatnie przed wakacjami spotkanie
Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego
odbędzie się w Kurii Biskupiej (ul. Ratuszowa 5),
13 czerwca 2019 r. o godz. 10.30.

Prosimy Księży Proboszczów o składanie pism, projektów, kosztorysów dotyczących remontów, inwestycji w świątyniach i innych obiektach parafialnych.

Wszelkie pomysły i zapytania budowlane proszę zgłaszać do:
Ks. kan. Grzegorz Kowalczyk
Dyrektor Wydziału Budowlanego
e-mail: gkowalczyk12@wp.pl

Dod. Joanna Solak 6.06.2019 o 11.31