Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień Dziecka w Karmelu we Wspólnocie Dzieci Niepokalanego Serca EREM
1 czerwca, Dom św. Józefa przy Karmelu w Nowych Osinach

Wspólnota Erem zaprasza dzieci, młodzież, rodziców i dziadków na świąteczne spotkanie do Karmelu w Nowych Osinach. Zaproszony jest każdy, kto czuje się dzieckiem - w wieku od 0 do 100 lat.

Kontakt oraz szczegóły spotkania na plakacie:

W oczach naszego Ojca Niebieskiego wszyscy jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, chcemy Mu podziękować za dar życia, rodziny i świat, który stworzył.

Formą tego podziękowania będzie dobra zabawa prowadzona przez naszych wolontariuszy i atrakcje sponsorów. Będzie też chwila na osobiste spotkanie z Bogiem w modlitwie oraz z Bogiem we wspólnocie - bo tam gdzie jest radość i pokój - tam jest Duch Święty.

Dzieci Niepokalanego Serca - to nazwa nowej wspólnoty dla dzieci i młodzieży - zwanej, w Karmelu w Osinach - EREM. Zamierzamy od września 2019 roku rozpocząć systematyczne spotkania w grupach wiekowych. Dla młodszych dzieci będzie propozycja stosowna dla ich wieku a dla młodzieży odrębna propozycja, na którą sami będą mieli duży wpływ - a dla wszystkich czas na bycie razem we wspólnocie i wzajemnym wzrastaniu.

Chrześcijaństwo jest piękne - to piękno warto odkryć - a szczególnie warto odkryć jak się jest młodym aby cały ten potencjał, w jaki Bóg wyposaża człowieka do życia mógł się ujawnić i pozwolić aby to życie było syte, prawdziwe i piękne. W jakiś sposób chcemy też integrować rodziców i całe środowisko, dla którego ważne jest, jak nowe pokolenie będzie wzrastało i kim się stanie. Bo miłość jest tym co powoduje, że nie jest nam obojętne, jakie będą nasze dzieci.

Dla starszych, czyli powyżej 18 lat mamy propozycję związaną z formacją karmelitańską, którą prowadzi Dom Świętego Józefa działający w Karmelu już od września 2018 roku - to co 3-tygodniowe spotkania osób dorosłych, które są zafascynowane duchowością karmelitańską i jej bogactwem. Modlitwa, konferencje, dobra atmosfera i życiowe owoce wskazują, że Wspólnota Domu Świętego Józefa otwiera drzwi dla każdego, kto chciałby go odwiedzić a może i zostać na dłużej.

Organizatorzy to osoby świeckie zaangażowane lokalnie w życie zawodowe, własne życie rodzinne oraz w życie kościoła we własnej parafii, w Karmelu a także w różnych wspólnotach i inicjatywach związanych z duchowością. Współtwórcami są osoby konsekrowane, które modlitwą i czynem wspierają tą inicjatywę - kapłani, siostry zakonne i bracia zakonni. Razem stanowimy wspólnotę ludzi zakochanych w Bogu, który żyje w kościele - i do tego małego kościoła, tej wspólnoty Dzieci Niepokalanego Serca zapraszamy Ciebie.

Dod. Jakub Troszyński 30.05.2019 o 14.44, akt. 31.05.2019 o 11.10