Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień Matki w „Domu Otwartych Serc” w Otwocku
28 maja 2019 roku, Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku

Mieszkańcy oraz pracownicy „Domu Otwartych Serc" Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej uczcili Dzień Matki w radosnym pikniku. W wydarzeniu wzięła udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

W pikniku, który odbył się we wtorek 28 maja, wzięło udział około 100 obecnych i byłych mieszkańców Domu. Oprócz spotkania z Pierwszą Damą uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez najmłodszych oraz wysłuchać koncertu tematycznego związanego z Dniem Matki. Poczęstunek został przygotowany przy zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Ważnym punktem spotkania były również świadectwa byłych mieszkanek Domu, którym Caritas pomogła przezwyciężyć problemy.

„Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2017-2019. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wkładowi własnemu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Placówka wspiera swoją działalnością osoby dotknięte problemem przemocy, osoby doświadczające różnorakich sytuacji kryzysowych, takich jak bezdomność, uzależnienia, utrata pracy. W sposób szczególny działania Centrum Interwencji Kryzysowej skierowane są na pomoc kobietom – matkom i dzieciom, które muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania ze względu na doznawaną przemoc, poprzez możliwość zatrzymania w hostelu.”(https://cdwp.caritas.pl)

fot. KPRP

Galeria zdjęć
Dod. Jakub Troszyński 29.05.2019 o 20.18, akt. 31.05.2019 o 9.32