Diecezja Warszawsko-Praska
Synod Młodych DW-P – BRAK danych o Zespołach Parafialnych.
Ostateczny termin: 7 lipca 2019 roku
W związku z rozpoczętymi pracami wstępnymi
przed Synodem Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej
przypominamy Wielebnym Księżom Proboszczom
o konieczności stworzenia Zespołów Parafialnych.

Pierwszy termin upłynął 15 czerwca –
ponad połowa Parafii nie podała danych.
Termin ostatecznego złożenia zestawień – 7 lipca.
Bardzo prosimy o jego dotrzymanie.

W skład zespołu parafialnego wchodzą:

 • proboszcz
 • wikariusze
 • przedstawiciele młodzieży parafialnej

Liczba przedstawicieli młodzieży:

 • parafie do 1500 mieszkańców co najmniej 3 osoby
 • parafie od 1500 do 5000 mieszkańców co najmniej 6 osób
 • parafie od 5000 do 10.000 mieszkańców co najmniej 9 osób
 • parafie od 10.000 do 15.000 mieszkańców co najmniej 12 osób
 • parafie powyżej 15.000 mieszkańców co najmniej 15 osób
 • Liczby te wskazują minimum, nie ma górnej granicy.

Wśród przedstawicieli młodzieży należy uwzględnić:

 • kandydatów i animatorów do sakramentu bierzmowania
 • męską i żeńską służbę liturgiczną (ministranci, lektorzy, ceremoniarze, scholę etc.)
 • przedstawicieli wspólnot młodzieżowych działających w parafii (np. Ruchu Światło-Życie, KSM etc.)
 • Gdy jest mowa o młodzieży, chodzi o osoby w wieku 16-30 lat

Inni możliwi członkowie Zespołu:

 • przedstawiciel(e) katechetów
 • przedstawiciele zgromadzeń zakonnych (jeśli są obecne na terenie parafii)
 • inne osoby według rozeznania proboszcza

Po ustaleniu zespołu parafialnego listę (do pobrania, w załączniku), wraz z adresami e-mail, należy przesłać do Sekretariatu Generalnego na adres mailowy synod@florianska3.pl do
15 czerwca 2019 roku. Wszelkie zmiany należy również przekazać na piśmie do Sekretariatu Generalnego. Po utworzeniu sekretariatów rejonowych – do Sekretarza Rejonu.

Spośród młodzieży – członków zespołu parafialnego – należy wybrać osobę, która będzie pełniła funkcję relatora/sekretarza. Będzie także osobą do kontaktu z sekretariatem rejonowym oraz Sekretariatem Generalnym oraz wejdzie w skład Zespołu Rejonowego. Sekretarz/relator parafialny przy Zespole Rejonowym powinien być osobą pełnoletnią. Kontakty do Koordynatorów Rejonowych znajdują się na stornie www.florianska3.pl/synod,
w zakładce rejony.

Zespoły spotykają się według ustalonego przez siebie harmonogramu. Sam przebieg spotkania/spotkań odbywa się według punktów załączonych do materiałów (będą każdorazowo przesyłane przez Sekretariat Generalny lub sekretariat rejonu). Następnie, wnioski ze spotkania czy wyniki ankiet przesyłane są do Rejonu. Pierwsze zadania Zespołów Parafialnych rozpoczną się po 21 września 2019 – po I Sesji Plenarnej.

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. Michał Dziedzic
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży
+48 512 913 429
synod@florianska3.pl

Dod. Joanna Solak 29.05.2019 o 12.17, akt. 11.07.2019 o 10.24