Diecezja Warszawsko-Praska
Prośba o modlitwę o zdrowie ks. bp. Kazimierza Romaniuka

Od dwóch tygodni Ksiądz Biskup Kazimierz poddawany jest intensywnej rehabilitacji, która przynosi dobre efekty. Prosimy o dalsze wsparcie modlitewne Biskupa Seniora w jego zmaganiach z chorobą.

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Drodzy Diecezjanie,

Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk, Biskup Senior naszego Kościoła lokalnego i jego pierwszy Pasterz, od wtorku, 21 maja, przebywa w szpitalu.

Prosimy wszystkich o otoczenie go serdeczną modlitwą – o jak najszybszy powrót do pełni sił i zdrowia oraz do posługi, którą Ksiądz Biskup Kazimierz nieustannie podejmuje.
Pamiętajmy w modlitwie o troszczących się o zdrowie Księdza Biskupa lekarzach i personelu medycznym.

Łączymy się z Wami w tej wspólnocie modlitwy za Pierwszego Biskupa Warszawsko-Praskiego

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

+ Marek Solarczyk
Biskup Pomocniczy Warszawsko-Praski

Dod. Joanna Solak 22.05.2019 o 11.11, akt. 14.06.2019 o 11.42