diecezja.waw.pl/6459Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 15. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie: https://formularze.centrumjp2.pl/. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Rekrutacja:

Dokument został dodany dnia 21.05.2019 o 15.00