Diecezja Warszawsko-Praska
Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 15. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

  • dobrze się uczą, (uczniowie: średnia 4.0, studenci: średnia 3,5)
  • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne
  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł
  • stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie: https://formularze.centrumjp2.pl/. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Rekrutacja:

  • dla uczniów rusza 21 czerwca i mija 31 lipca 2019 roku
  • dla studentów rusza 1 września i kończy się 10 października 2019 roku
  • szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia
  • kontakt w sprawie stypendiów:
Dod. Joanna Solak 21.05.2019 o 15.00