Diecezja Warszawsko-Praska
Święcenia diakonatu 2019 (nagranie video uroczystości)
18 maja 2019 roku, Konkatedra MB Zwycięskiej, ul. Grochowska 365

W sobotę, 18 maja 2019 roku
w Konkatedrze warszawko-praskiej – Sanktuarium MB Zwycięskiej
(ul Grochowska 365)
odbędą się święcenia diakonatu.

Podczas Eucharystii o godz. 10.00
9 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego DW-P
przyjmie z rąk biskupa Marka Solarczyka
sakrament święceń w stopniu diakona.

Kandydaci, odbywający obecnie rekolekcje przed przyjęciem święceń, polecają się naszej serdecznej modlitwie.

Dod. Joanna Solak 13.05.2019 o 11.03, akt. 18.05.2019 o 15.48