Diecezja Warszawsko-Praska
VIII Zjazd Róż Rodzinnych Diecezji Warszawsko–Praskiej
18 maja 2019 roku, Parafia Świętej Trójcy, Ząbki, ul. Piłsudskiego 46
VIII Zjazd Róż Rodzinnych Diecezji Warszawsko-Praskiej
sobota, 18 maja 2019 roku
Parafia Świętej Trójcy, Ząbki, ul. J. Piłsudskiego 46

Oto ja Służebnica Pańska niech mi się stanie według słowa twego"

Program:

przywitanie pielgrzymów
różaniec
konferencja - ks Andrzej Żelazo (Diecezja Siedlecka)
świadectwo - Anna i Zbigniew Kozikowscy, animatorzy wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi
Msza Święta pod przewodnictwem bp. Marka Solarczyka
agapa

Serdecznie zapraszamy!

ks. Łukasz Staszak
Diecezjalny Moderator Róż Rodzinnych

Dod. Joanna Solak 8.05.2019 o 16.03