Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. kan. Jerzy Dębowski
Zmarł 5 maja; pogrzeb 8-9 maja 2019 roku

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W niedzielę, 5 maja 2019 roku,
w wieku 84 lat,
w 60. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p.
ks. kan. Jerzy Dębowski

Administrator a następnie proboszcz i mieszkaniec
Parafii MB Królowej Polski
w Wyszkowie-Rybienku Leśnym
(1966-1984 i 2009-2019)

Ks. kan. Jerzy Dębowski był kapłanem Diecezji Płockiej. Z dniem 1 stycznia 1966 roku został skierowany jako administrator do ośrodka duszpasterskiego MB Królowej Polski w Wyszkowie-Rybienku Leśnym, powstałego na terenie dawnego letniska, zainicjowanego na gruntach Skarżyńskich (ok. 1926 roku). Posługę duszpasterską w kaplicy pobudowanej ze składek letników od początku pełnili kapłani pracujący w parafii św. Idziego w Wyszkowie. Samodzielny ośrodek duszpasterski powstał dopiero po II wojnie światowej, 3 maja 1965 roku.

Funkcję administratora śp. Ksiądz Dębowski pełnił do 1 sierpnia 1975 roku (wcześniej, ze względu na brak zgody ze strony władz administracyjnych niemożliwe było ustanowienie parafii). Tego dnia, 1 sierpnia 1975 roku, ks. Jerzy został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski. Posługę pełnił do 15 lipca 1984 roku. Z Rybienka jako proboszcz został skierowany do Parafii Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie.

W 2009 roku Ksiądz Dębowski przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku. Posługiwał tej społeczności w sumie ponad 28 lat. Wspaniały człowiek, gorliwy kapłan, kochany i szanowany przez pokolenia wiernych i mieszkańców Wyszkowa i Rybienka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w Parafii MB Królowej Polski w Wyszkowie-Rybienku Leśnym

wg następującego planu:

– w poniedziałek i wtorek, 6 i 7 maja:
godz. 18.00 wystawienie trumny z Ciałem Zmarłego
w Domu Pogrzebowym (ul. Pułtuska 177, Wyszków)
i modlitwa różańcowa w intencji śp. ks. kan. Jerzego Dębowskiego

– w środę, 8 maja:
godz. 19.00 – przewiezienie Ciała do świątyni,
różaniec i Nieszpory przy trumnie
godz. 20.00 – Msza Święta w intencji Zmarłego

– w czwartek, 9 maja:
godz. 12.00 – przewiezienie Ciała do świątyni
godz. 13.00 – Msza Święta pogrzebowa

Po Eucharystii nastąpi złożenie Ciała Zmarłego na miejscowym cmentarzu.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Jerzemu swoje miłosierdzie!

Dod. Joanna Solak 6.05.2019 o 11.16, akt. 7.05.2019 o 13.59