Diecezja Warszawsko-Praska
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (relacja video, słowo bp R. Kamińskiego)
25 kwietnia 2019 roku

W czwartek 25 kwietnia 2019 roku w całej Polsce odbyły się diecezjalne finały Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

- Wśród młodego pokolenia trzeba propagować spotkanie ze źródłem, czyli ze Słowem Bożym, z tekstami natchnionymi, które mają kształtować życie młodego człowieka - mówił dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej diecezji warszawsko-praskiej, ks. Piotr Pierzchała.

- Przeżywając radość Zmartwychwstania, starajcie się być apostołami Słowa - mówił do finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej z diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński.

Dod. Marcin Tafejko 26.04.2019 o 12.21, akt. 26.04.2019 o 13.19