Diecezja Warszawsko-Praska
XVI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej - SACROSONG 2019 (relacja video, nagrania utworów i homilii)
6-9 czerwca 2019 roku

Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej, SACROSONG DWP, jest nie tylko festiwalem, lecz także wydarzeniem o niespotykanym, szerokim zakresie społecznym. Po kilkunastu latach jego realizacji, angażuje już dzisiaj wiele ludzi, o różnej profesji i pozycji społecznej. W jego realizację zaangażowany jest ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej Bp Romuald Kamiński, przedstawiciele powiatów, samorządów miejskich i gminnych, parafie, osoby prywatne oraz liczne grono wolontariuszy. Corocznie gromadzi około 700 wykonawców, w tym ponad 200 osób z zagranicy, głównie ze Wschodu.

Finałowe wykonanie utworu, pt. "Modlitwa" w wykonaniu Chóru Głos Duszy, który zajął I miejsce w kategorii CHÓRY DOROSŁYCH.

Finałowe wykonanie piosenki, pt. "Pewnego dnia" w wykonaniu Zuzanny Bomze, która zajęła I miejsce w kategorii SOLIŚCI MŁODZIEŻ.

W tych dniach, także za sprawą mediów, rozumiejących bieg historii, przypominaliśmy sobie pierwszą pielgrzymkę św. Jana Pawła II, od której upłynęło 40 lat. Wielu z nas pamięta nie tylko same te dni, piękne wspaniałe dni głębokich przeżyć, gdy Ojciec Święty stąpał po Polskiej ziemi, ale pamięta też proces przemian, który dokonał się po tym zasiewie Słowa Bożego, umacniającego jedność ochrzczonego narodu - mówił ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber w homilii Mszy świętej kończącej Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong Diecezji Warszawsko-Praskiej, 9 czerwca 2019 roku.

Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości społecznej, ale zagrożenia niszczenia tego, co Boże, są nie mniejsze. Czynione tylko może bardziej w białych rękawiczkach pod osłoną nośnych haseł. I potrzeba obrony człowieka przed zniewoleniem sidłami szatańskimi. Toczy się jakiś bój w Europie o wartości chrześcijańskie. I potrzeba nam Bożego Ducha - kontynuował ksiądz Filaber.

Całości Koncertu Galowego można posłuchać:

lub:

XVI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej SACROSONG 2019
6-9 czerwca 2019 roku
zgłoszenia: do 12 maja!

Zainteresowanym udziałem i wszystkim przyjaciołom Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej SACROSONG przypominamy, że zbliża się jego kolejna edycja.

Po raz XVI – na przestrzeni 25-letniej historii istnienia Festiwalu – odbędą się przesłuchania w poszczególnych festiwalowych kategoriach i koncerty laureatów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznych zmagań.

Program Festiwalu obejmuje:

6 czerwca 2019 roku – czwartek

koncert na otwarcie Sacrosongu DWP 2019 w wykonaniu CANTORES MINORES, Archikatedralnego Chóru Męskiego z Warszawy (kościół MB Królowej Polski, ul. Czerska 21, Otwock)

7 czerwca 2019 roku – piątek

przesłuchania dzieci i młodzieży: chóry, zespoły i soliści (kościół MB Królowej Polski, ul. Czerska 21, Otwock)
warsztaty muzyczne dla dorosłych (Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Szkolna 31, Otwock) - do godz. 18.00
próba warsztatowców w kościele (ul. Czerska 21)

8 czerwca 2019 roku - sobota

przesłuchania dorosłych: chóry, zespoły i soliści (kościół MB Królowej Polski, ul. Czerska 21, Otwock)
warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży (Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Ambasadorska 1, Otwock) - do godz. 13.30
próba warsztatowców z orkiestrą w kościele (ul. Czerska 21)
Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Romualda Kamińskiego
koncert galowy, wręczenie dyplomów i nagród.
Koncert laureatów i uczestników warsztatów.

9 czerwca 2019 roku - niedziela

Echo Sacrosongu 2019 – przed południem udział uczestników w niedzielnej Mszy Świętej w różnych Parafiach.

Możliwość oglądania na żywo wszystkich przesłuchań i koncertów na stronie internetowej parafii: www.parafiaotwockkresy.pl, w zakładce Transmisja on-line.

Dod. Joanna Solak 26.04.2019 o 12.13, akt. 8.08.2019 o 13.32