Diecezja Warszawsko-Praska
Modlitwa w intencji uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych
26 kwietnia 2019 roku

Warszawa, 26 kwietnia 2019 roku

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

Autor biblijnej Księgi Przysłów zachęca do nabywania starannego wychowania, do którego zalicza: prawość, rzetelność i uczciwość. Jednym z jego celów jest też przekazanie młodym wiedzy (por. Prz 1, 1-7).

W najbliższych tygodniach swój sprawdzian z realizacji tego zadania będą mieli tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych.

W poniedziałek, 6 maja, egzaminem z języka polskiego rozpoczynają się matury, które potrwają do 25 maja. W całej Polsce do tego kończącego edukację sprawdzianu wiedzy przystąpi prawie 300 tysięcy uczniów.

Proszę wszystkich kapłanów by w najbliższych dniach we wspólnotach parafialnych objąć intensywną modlitwą maturzystów, ich rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty. Powierzajmy Bożej Opatrzności pomyślne przeprowadzenie egzaminów oraz prośmy o światło Ducha Świętego dla zdających maturę. Zapraszam do podjęcia tego duchowego dzieła również w ramach modlitwy indywidualnej.

Zapewniam także o mojej modlitwie w tej intencji.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Jakub Troszyński 26.04.2019 o 11.27, akt. 26.04.2019 o 11.34