Diecezja Warszawsko-Praska
Zmiany w harmonogramie pracy Kurii
1-3 maja 2019 roku – Kuria nieczynna

W związku z układem kalendarza na tzw. „weekend majowy” informujemy, że w dniach 1-3 maja br. Kuria Biskupia będzie nieczynna.

Zapraszamy od poniedziałku, 6 maja, w godzinach 9.00 – 14.00

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 25.04.2019 o 13.05