diecezja.waw.pl/6398Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Życzenia świąteczne biskupa Romualda Kamińskiego (video)
20 kwietnia 2019 roku

Życzenia świąteczne biskupa Romualda Kamińskiego.

- Niech ta refleksja, pogłębiona modlitwą, zadumą nad tymi wszystkimi wielkimi sprawami, które przeżywamy pomoże nam odnaleźć samych siebie, pomoże odnaleźć również drogę do drugiego człowieka, pomoże zrozumieć naszą odpowiedzialność i za siebie, i za społeczeństwo, i za Ojczyzną i nawet za cały świat. Niech Jezus Chrystus, o to szczerze się módlmy, umocni naszą wiarę, umocni naszą miłość i pomoże nam zwycięsko każdego dnia przeżywać drogę naszego powołania, aż do Królestwa Bożego – życzy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Dokument został dodany dnia 20.04.2019 o 16.05, ostatnio aktualizowany 20.04.2019 o 16.06